Barn / Ungdomer 12 - 17 år

Vi gir tilgang til studio for ungdom fra 12 år. Frem til man fyller 16 år kreves det en veiledningstime i oppstarten. Her blir man introdusert for hvilke apparater vi tillater. De får også eget oppsatt treningsprogram ut ifra hva vi tillater og hva de vil trene selv. (Tilleggs info. finner du nederst på denne siden)

Oppstart: Nøkkelkort og veiledningstime samt. eget treningsprogram : 350,-. Bare nøkkelkort: 200,-

Barn/ ungdom

155 ,- pr. 14 dag

 

 

Tilleggs informasjon:

Medlemskap: Inngåelse av Barn/ Ungdom medlemskap følger 26 uker binding - fastpris. Medlemskapet må løpe uten avbrudd for at disse betingelsene skal opprettholdes. Dvs. uten frys og lignende. 

Frys: For å fryse medlemskap, kontakt: firmapost@korpus.no Fra frys søknad mottas til første frys oppstart 21 dager 

Oppsigelse: Oppsigelser skjer KUN ved oppmøte i resepsjon i våre åpningstider. Signatur fra medlem kreves (evt. forelder av medlemmer under 18 år). Oppsigelse før bindingstid er utgått krever spesielle grunner. Ved sykdom - legeerklæring. Ved flytting - flyttemelding. Av andre grunner må du kontakte: firmapost@korpus.no. Oppsigelsestiden etter bindingstidens utløp er gjeldende 6 uker fra den første mandagen i påfølgende måned.

Angrerett: Ingen angrerett for denne kontrakten (lov 2000-12-21 nr 105).

Avtalegiro: Fra medlemskapet starter og frem til avtalegiro trer i kraft vil det bli sendt ut faktura med gebyr på 25,- pr. tilsendte faktura. Aonnementets pris justeres etter konsumsprisindeks - beregnes fra 01-01 til 31-12 hvert år. Abonnemang prisene er gjeldende pr. 14 dag med fast avtale trekk - annenhver mandag.