Kontant medlemskap Periode kjøp

Første gangs  kjøp  4 uker. Etter første gang kan man kjøpe 7 dager av gangen 

Kontant medlemskap

 Voksne: 250,- pr. uke / Student:  150,- pr. uke

(Perioden som kjøpes betales i resepsjon samme dag) 

 

 Tilleggs informasjon:

Medlemskap: Inngåelse av kontant medlemskap følger bindingstid bare for den perioden som er kjøpt. 

Frys: Går ikke ann å fryse dette medlemskapet

Oppsigelse: Går ikke ann å si opp dette medlemsskapet. perioden som er kjøpt vil løpe heøt ut før det stopper. 

Angrerett: Ingen angrerett for denne kontrakten (lov 2000-12-21 nr 105).