Voksen 

For voksne har vi to forskjellige medlemskap. De gir tilgang til forskjellige fasiliteter slik at du bare betaler for det du skal bruke. (Tilleggs info. nederst på siden)

Oppstart: 4 første ukene etter innmelding gratis og gratis nøkkelkort inn til senteret. For veiledningstime : 250,-

Basic 1

205,- per 14 dag

 

Basic 2

240,- pr. 14 dag

 

 

 Tilleggs informasjon:

Medlemskap: Inngåelse av Basic medlemskap følger 52 uker binding - fastpris. Medlemskapet må løpe uten avbrudd for at disse betingelsene skal opprettholdes. Dvs. uten frys og lignende. 

Frys: For å fryse medlemskap, kontakt: firmapost@korpus.no

Oppsigelse: Oppsigelser skjer KUN ved oppmøte i resepsjon i våre åpningstider. Signatur fra medlem kreves (evt. forelder av medlemmer under 18 år). Oppsigelse før bindingstiden er utgått krever spesielle grunner. Ved sykdom - legeerklæring. Ved flytting - flyttemelding. Av andre grunner må du kontakte: firmapost@korpus.no. Oppsigelsestiden etter bindingstidens utløp er gjeldende 6 uker fra den første mandagen i påfølgende måned.

Angrerett: Ingen angrerett for denne kontrakten (lov 2000-12-21 nr 105).

Avtalegiro: Fra medlemskapet starter og frem til avtalegiro trer i kraft vil det bli sendt ut faktura med gebyr på 25,- pr. tilsendte faktura. Abonnementets pris justeres etter konsumsprisindeks - beregnes fra 01-01 til 31-12 hvert år. Abonnemang prisene er gjeldende pr. 14 dag med fast avtale trekk - annenhver mandag.