Viktig informasjon


OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Medlemskapet hos Korpus er et løpende medlemskap. For at vi skal motta oppsigelsen så må dette skje på følgende måte:

1. Oppsigelse av medlemskap skal skje ved personlig oppmøte på senteret i åpningstiden.

2. Her fylles ut eget oppsigelses skjema.

3. Medlemskap kan ikke sies opp via nettsiden eller via e-post. PGA uforutsette ting skjer som kan medføre til oppsigelsen ikke kommer frem til oss.

4. Oppsigelses tiden etter bindingstidens utløp er gjeldene 6 uker fra den første mandagen i påfølgende mnd.                

FLEXI  Medlemskap "Ingen binding"  Dette er et løpende abonnement som må sies opp med fire ukers forvarsel (FLEXI fire ukers oppsigelse fra den dagen oppsigelses er mottatt)

GRATIS 6 uker. Avbryte kontrakt før gjeldene bindingstids utløp dvs. kontrakten må brytes i binding pga. lege erklæring – flytte melding eller annen gyldig årsak for avbryte kontrakten er de seks første gratis ukene. ikke gjeldene og blir fakturert og må betales før kontrakten kan avbrytes.

Gratis medlemskaps mnd. er gjeldene kun ved full gått avtalt bindingstid, kontrakten starter i den første betalende mnd.

FRYS: 
Gis kun ved sykdom "lege erklæring". Frys adm.gebyr kr 250,- gis ikke ved reduksjon av senterets tilbud, som sommertid, bassenger/ kidzen stengt, redusert timeplan og åpningstider. Korpus er et treningsenter på lik linje med andre treningssenter, men her har man også tilgang til varmkulper samt svømmebasseng inkluderende i sitt medlemskap. Et fantastisk ekstra tilbud.

BASSENGET /VARMEKAR /BADSTUER                                                                                                 Åpnings tider 05.30 - 21.30  Lørdag 08.00 -16.00 Søndag 10.00- 16.00

TRENINGSVEILEDNING: 
Har du bestilt time til treningsveiledning? Husk å avbestille minimum 24. timer før, dersom du likevel ikke kan møte. Timer som avbestilles for sent eller å la være å møte til time belastes med kr. 200,-, da det er stor pågang og mange som ønsker tid Så husk timen din!
Treningsveiledning varer i 30 min hvor en Personlig trener viser og veileder teknikk/øvelser og dere sammen setter opp et trenings program tilpasset deg og ditt behov. Ved oppstart inngåelse av medlemskapet får man to slike Veilednings timer som må brukes innen 6 mnd etter inngått medlemskap. 

BOOKING AV SALTIMER & SQUASH BANER 

Hvis man ikke avbooker sine forhånds reserverte saltimer timer, med minimum 8 timer i forkant blir man fakturert med kr 125,-                           

Squash Kr 150,- drop in må avbestiller minimum 6 timer i forkant. Vi beklager dette da det er stor pågang på våre timer og Squash baner.                          

PARKERING: 
Da pågangen er stor på p-plassen utenfor hoveddøren på  "kveldstid" 

kan alle våre medlemmer parkere på baksiden av bygget, hvor det også er stor P.plass.