Senteret er midlertidig stengt pga koronaviruset.

KJÆRE MEDLEMMER

Etter pålegg fra myndighetene er vi pålagt å stenge bedriften 12 mars. Med innbetalt abonnementet som er belastet i den tiden senteret er lukket, vil det gjøres betalings fritak for tilsvarende uker når senteret åpnes igjen. Dere som har valgt å si opp og har blitt belastet i denne perioden, vil få forlenget tilsvarende oppsigelse tid når senteret åpnes igjen. Dette er en force majeure situasjon.

Vi takker dere for at dere står oss bi i denne vanskelige situasjonen. Ta vare på dere selv.

Hilsen Korpus gjengen

 

Vi er på Sosiale Medier

Korpus Spa & Treningssenter   Årvollskogen 91, 1529 Moss   Telefon : 92302151   E-post : firmapost@korpus.no